Písmenková logopedie


Irena Šáchová

Předcházejte poruchám řeči pomocí zábavných cvičení, která budou děti bavit.

Nedílnou součástí správné výslovnosti je schopnost tvořit všechny hlásky. K tomu je potřeba umět dobře ovládat jazyk, rty a dolní čelist, což může dětem někdy působit potíže. Díky tomuto sešitu, který je plný hravých cvičení, si děti procvičí nejen obratnost mluvidel a sluchové vnímání, ale prostřednictvím vyprávění podle obrázků si navíc posílí vztah k mateřskému jazyku, schopnost vyjadřovat se v něm a správně ho používat.

Pracovní sešit lze využít při domácím procvičování, ale též v mateřských školách, ordinacích klinické logopedie či poradenských zařízeních.

Více
229 Kč Doporučená cena
V prodeji