Tomio Okamura – Umění vládnout


Tomio Okamura

Tomio Okamura v knize Umění vládnout vyjadřuje svůj názor na naši společnost, na současnost, zamýšlí se nad aktuálními problémy z nejrůznějších oblastí a nabízí konkrétní vize, kam by naše země měla v zásadních oblastech směřovat.

"Napravo? Nalevo? Dopředu!

Buďme politicky nekorektní!

Proč by měli být politici ministry?

Jsme připraveni na globální katastrofy? Naše heslo? Vždy nepřipraven!

Radujme se ze své země. Naše země je a bude taková, jako jsme my. Když budeme k sobě poctiví, milí, pak bezesporu milá a poctivá bude i naše země.

Lidé, co mají nedoložené miliony z čachrů se státními zakázkami, jsou na nejvyšších postech naší země.

Energetická doktrína: Zbavme se ropy. Z ropy žijí ruští generálové a muslimští teroristé.

Stávající EU je na obtíž, diskuze o euru je v současnosti zbytečná.

Odpovědnost za dějiny nese každý z nás."

Více
249 Kč Doporučená cena
Nedostupné